Di Hadapan BlueCube – Pavillion Kuala Lumpur
Sekitar majlis berlangsung
Pelanggan mencuba sendiri telefon pintar yang ditawarkan

 NOTA: Maklumat lanjut, sila klik pada pautan ini